Page content

Foutcode Torqeedo elektrische buitenboord motor

Wanneer er problemen zijn met uw Torqeedo zal deze een foutcode geven. De foutcode zal in de form van een E.. code worden weergegeven in het schermpje van uw Torqeedo elektrische motor. Onderstaand vind u de meest voorkomende foutcodes.

Foutcode Torqeedo elektrische buitenboord motor

E02 stator te hoge temperatuur (motor oververhit) motor kan na een korte wachttijd (ca. 10 minuten) langzaam opnieuw in gang worden gebracht. Contact opnemen met Torqeedo Service.

E05 motor/propeller blokkeert Scheid de motorkabel van de accu. blokkering opheffen en propeller ma – nueel een omdraaiing verder draaien. Steek de motorkabel opnieuw in.

E06 spanning aan de motor te laag lage laadstand van de batterij. motor kan eventueel vanuit de stoppositie langzaam verder varen.

E07 overstroom aan de motor met laag vermogen verder varen. Contact opnemen met Torqeedo Service.

E08 te hoge tempera – tuur printplaat motor kan na een korte wachttijd (ca. 10 minuten) langzaam opnieuw in gang worden gebracht. Contact opnemen met Torqeedo Service.

E21 kalibrering helmstok fout • nieuwe kalibrering uitvoeren: gedurende 10 seconden „cal“-toets indrukken • in het display verschijnt „cal up“:helmstok met vol gas vooruit, ver – volgens „cal“-toets indrukken. • in het display verschijnt „cal stp“: helmstok naar de middelste (stop) positie brengen, vervolgens „cal“-toets indrukken. • in het display verschijnt „cal dn“: helmstok met vol gas achteruit, ver – volgens „cal“-toets indrukken.

E22 magneetsensor defect nieuwe kalibrering uitvoeren (zie E21) E23 waardenbereik fout nieuwe kalibrering uitvoeren (zie E21) E30 communicatiefout motor controleer de steekverbinding van de motorkabel. controleer of de motor – kabel beschadigd is.

E32 communicatiefout helmstok controleer de steekverbindingen van de helmstok. controleer de kabel.

E33 algemene communicatiefout controleer de steekverbindingen en de kabels. schakel de motor uit en opnieuw aan.

E41, E42 foutieve laadspanning Gebruik een Torqeedo voedingseenheid. Als de fout ondanks het gebruik van een Torqeedo voedingseenheid nog voorkomt, dient u enkele uren te wachten. De accu bouwt de overlading intern af. Als de fout dan nog steeds optreedt, neem dan contact op met de Torqeedo service.

E43 accu leeg accu laden. motor kan eventueel vanuit de stoppositie langzaam verder varen.

E45 overstroom accu Schakel de motor uit en opnieuw aan. De indicatie van batterij en reikwijdte zijn na deze fout eventueel niet meer correct tot de accu opnieuw volledig werd opgeladen.

E46 fout werktemperatuur accu accucellen buiten werktemperatuur tussen -20°C en +60°C. Na een temperatuurstabilisatie kan de motor opnieuw verder varen.

E 48 temperatuurfout laden accu laten afkoelen, lading wordt voortgezet, als celtemperatuur tussen 0°C en +45°C ligt.

Andere foutcode / defect Contact opnemen met Torqeedo Service en foutcode meedelen. Geen indicatie in het display/ Geen knipperen tijdens het opladen / Accu laadt niet Contact opnemen met Torqeedo Service partner.

Foutcode Torqeedo elektrische buitenboord motor  Torqeedo logo